Peak Oil - główna

Wprowadzenie

Alternatywy

Na forum

Alternatywy a ropa naftowa

Alternatywne źródła energii

Niestety możliwość zastąpienia ropy przez energie alternatywne oparte jest bardziej na fantazji, niż na nauce i matematyce. Ropa to około 35-40% światowej energii.

100 ml (pół szklanki) ropy zawiara 1 kWh energii. 85mln baryłek dziennie oznacza blisko 13,5 miliarda litrów ropy.

Żadne alternatywne źródło nie jest w stanie zaopatrzyć nas chociaż w kawałek takiej ilości energii, nie wspominając o ilości energii, jakiej potrzebowałaby nasza cywilizacja w przyszłości, gdy populacja wzrośnie a industrializacja będzie postępować.


Rozkład udziału różnych źródeł energii w światowej ekonomii. Gdyby podwoić światową liczbę farm wiatrowych i tę liczbę podwoić ponownie, będzie to jedynie 0,1%...


...i nawet przy wykładniczym wzroście, będzie to jedynie ułamek.

Jak powstała ropa naftowa i skąd jej przewaga nad alternatywami?

Ropa naftowa powstawała miliony lat temu, a proces ten trwał milenia; jest efektem rozkładu martwych morskich resztek organicznych oraz, w mniejszym stopniu, organizmów lądowych, które spłynęły rzekami do morza. Resztki mieszały się z piaskami i pod ogromnym ciśnieniem w temperaturach sięgających setek stopni zamieniały się powoli w ropę naftową; proces ten trwa też dziś. Resztki organiczne za życia czerpały rozproszoną energię promieni słońca, a wymienione specjalne warunki pozwoliły na koncentrację tejże energii. Dlatego ropę naftową możemy nazwać koncentratem energetycznym.

Każdego roku spalamy tyle energii, ile biomasa Ziemi koncentruje w ciągu 400 lat.

Choć wyglądałoby na to, że alternatywnych źródeł energii jest sporo, zauważmy, że większość z nich pozwala nam jedynie na produkcję elektryczności: energia jądrowa, ogniwa fotowoltaiczne, wiatraki, hydroelektryczność, energia geotermalna, energia pływów itd. nie dadzą nam paliwa płynnego. Produkcja elektryczności nie jest tak zależna od ropy (stanowi "jedynie" 14% źródeł elektryczności). Problem produkcji elektryczności, choć bardzo istotny, nie jest najważniejszym. Wrzucanie do jednego wora elektryczności i paliw jest błędem.

Energia to dużo więcej, niż tylko elektryczność!

Nasza cywilizacja charakteryzuje się tym, że produkuje i przemieszcza ogromną ilość dóbr. Ropa naftowa odpowiada za 90% światowego transportu. Alternatyw, które pozwoliłyby utrzymać obecny poziom produkcji praktycznie nie ma; wachlarz alternatyw dla transportu jest bardzo ubogi. Jak zauważa Robert Hirsch na piątej stronie raportu o peak oil dla Departamentu Energii USA,

Szczyt produkcji ropy naftowej spowoduje poważny problem paliw płynnych w sektorze transportu, nie "kryzys energetyczny" w powszechnie rozumianym jego sensie.

Nie wzniesiemy osiedli koparkami elektrycznymi. Elektrycznością nie przetransportujemy setek tysięcy kontenerów z Azji do Ameryki, nie istnieją samoloty elektryczne. Nowoczesne rolnictwo nie jest w stanie funkcjonować na prąd; z pól żywność do naszych lodówek dociera dzięki TIRom, bynajmniej nie elektrycznym; prąd nie jest budulcem dróg, szpitali, pralek, lodówek, ciężarówek, leków, farb i setek tysięcy innych produktów.

Analizując alternatywy wobec ropy naftowej, zwróć uwage na nastepujące czynniki

  1. Czy dana alternatywa da nam paliwo, pozwalające na produkcję i transport dóbr, produkcję pestycydów i insektycydów, ogrzewanie...?
  2. Czy dana alternatywa jest łatwa do transportowania? łatwość z jaką można dostarczyć benzynę na stację benzynową znajduje się w głębokim kontraście wobec proponowanych alternatyw.
  3. Czy alternatywa ma podobną gęstość energetyczną? Ropa to substancja o dużej kaloryczności w małej objętości, żadna znana alternatywa nie jest wobec niej w tym aspekcie konkurencyjna.
  4. Czy alternatywne źródło energii ma EROEI porównywalne do ropy? Jeżli alternatywa ma EROEI bliskie 1, nie ma energetycznego sensu. Żadna z rzeczy, do których przyzwyczailiśmy się w zindustrializowanym świecie nie istniałaby, gdyby EROEI ropy był taki, jak EROEI źródeł, którymi mamy nadzieję ją zastąpić.
  5. W jakim stopniu dystrybucja, zastosowanie i użycie danej alternatywy wymaga masowej modernizacji, poprzez zastosowanie nowych elementów w naszej infrastrukturze? Ile pieniędzy, czasu i energii wymaga taka modernizacja?
  6. W jakim stopniu dystrybucja, zastosowanie i użycie danej alternatywy wymaga radykalnej zmiany stylu życia ludzi, działania instytucji i biznesu? Czy ludzie bedą chcieli zmienić swój tryb życia, zanim nastąpią pierwsze wstrząsy, czy bedą czekać do ostatniej chwili, aż bedzie za późno; o ile w tyle bedą przedsięwziecia wobec ich konkurencji bazującej na ropie?
  7. Czy alternatywa wymaga surowców, których zasoby są skąpe? Czy surowce te znajdują się w niestabilnych częściach planety i w jakim stopniu transport, odkrycia, wydobycie i rafinowanie danego surowca zależne jest od taniego paliwa?
  8. Czy alternatywa wymagać będzie dużych nakładów pieniędzy i energii, których będzie mniej, gdy tylko rozpoczną się problemy z ropą?
  9. Jakie są uboczne skutki dystrybucji, zaimplementowania i stosowania alternatywy?

Pamiętajmy też, że produkcja infrastruktury alternatyw wymaga ropy - ludzie często wierzą, że alternatywne źródła energii są w jakiś niewytłumaczony sposób niezależne od ropy naftowej. Słońce i wiatr są odnawialne, ale energia i materiał potrzebny do produkcji wiatraków czy paneli - nie.