Peak Oil - główna

Wprowadzenie

Alternatywy

Na forum

Gaz ziemny

Gaz ziemny

Wśród zalet gazu ziemnego najcenniejszą jest czyste spalanie. Emisje gazów są znacznie mniejsze, niż przy spalaniu ropy czy węgla.


Emisja CO2 - Gaz ziemny i LPG wypadają całkiem nieźle w porównaniu z ropą i węglem

Transport gazociągami jest łatwy; surowiec ten jest odpowiedni do ogrzewania mieszkań i podgrzewania wody. Ma wiele zastosowań petrochemicznych; stosuje się go do produkcji nawozów w sektorze rolniczym. Gaz w formie ciekłej może służyć jako paliwo w dziedzinie transportu.

LPG

Gaz ziemny jest mieszanką gazową składającą się głównie z metanu, najprostszego węglowodoru. Metan jest lżejszy, niż powietrze; w porównaniu z benzyną instalacja musi być szczelna, gdyż metan łatwo się ulatnia.

Na początku uruchamiania danego odwiertu gazu ziemnego uzyskuje się niewielkie ilości LPG (Liquified Petroleum Gas). LPG to węglowodorowe paliwo zawierające propan, butan, lub propylen - w mieszaninach o różnych proporcjach. LPG jest nietoksyczny, nie powoduje korozji i nie zawiera ołowiu. Uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej, jest to więc odpad i jego ilości są ograniczone.

Wady

Tak jak ropa i węgiel, gaz ziemny to paliwo kopalne, co znaczy, że również będzie miał swój szczyt, przewidywany mniej więcej na rok 2020 - dekadę po szczycie produkcji ropy naftowej. Spadek po szczycie jest gwałtowny, niczym powietrze uciekające z balona.

Występowanie największych złóż pokrywa się z występowaniem ropy naftowej, co niesie ze sobą komplikacje geopolityczne.

Konwersja do paliwa zdatnego do użycia na statkach lub samolotach jest technicznie możliwa, lecz wymaga pokaźnych nakładów energii i pieniędzy. Gaz może być importowany w formie ciekłej, jednak proces skraplania i transportowania jest drogi (potrzeba energii, by go skroplić) i niebezieczny. Ameryka Północna przekroczyła już szczyt produkcji gazu ziemnego, dzięki czemu wiemy, że transport międzykontynentalny gazu nie jest łatwy - konstrukcja statków i terminali gazowych jest bardzo kosztowne.

Gaz ziemny służy jako baza do produkcji wielu petrochemikaliów, lecz nie tak wielu, do ilu służy ropa,do tego należy się liczyć z dodatkowymi kosztami energetycznymi procesu.

Gaz ziemny ma wiele zalet i prawdopodobnie w wielu dziedzinach posłuży do rekompensaty spadku produkcji ropy.

W każdym wypadku, szczyt światowy nastąpi krótko po szczycie produkcji ropy - mając na uwadze, że gaz ziemny potrzebny jest do ekstrakcji piasków roponośnych, jest wielce prawdopodobne, że szczyt produkcji gazu nastąpi nawet wcześniej, niż po wspomnianych 10 latach.